Web og mobilutvikling

Transisto har levert teknologi til privat og offentligsektor sidan 2012. Selskapet har god erfaring med å utvikle ideer til funksjonelle løsninger.

Design

Transisto starter alle utviklingsprosjekter med design. Da får kunde og utviklere en god forståelse for hva som skal utvikles.

Teknologi

Transisto har erfaring med Go, Python, HTML, iOS og Androide. Vi benytter infrastruktur som AWS, Digitalocean, Wowza og JwPlayer.

Multiplattform

Transisto har god erfaring med å utvikle teknologi som skal fungere på tvers av alle plattformer. Hvor vi benytter robust og skalerbar infrastruktur.

Lean utvikling

Transisto er opptatt av å utvikle teknologi i tett samarbeid med kunden, hvor man går igjennom flere iterasjoner for å optimalisere produktet.

Prosjektstyring

Transisto har ledet flere utviklingsprosjekter og har god erfaring med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DIP og Skattefunn.

Kundestøtte

Transisto har erfaring med å drifte og videreutvikle teknologi som vi har utviklet for kunde. Dette kan gjøres på ulike måter, også ved at man etablerer nye selskap.

Vi er et annerledes selskap

Transisto ble etablert høsten 2012 av seks studenter fra Universitetet i Oslo, og inkubert i Vest-Telemark Næringshage våren 2013. Selskapet har gjennomført flere helserelaterte prosjekter, blant annet sammen med Sunnaas Sykehus og Ullevål Sykehus.

Selskapet har også gjennomført teknologi og -prosjektledelse for private selskap, hvor det er stort fokus på design og “minimum viewable product”.

Har du behov for å tenke nytt eller øke innovasjons hastigheten ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Vi venter på å høre fra deg

Kontakt detaljer

Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid

+0047 97166755

stian@transisto.no

www.transisto.no